Nova tematska pot: Pot zelene rege v Vodomčevem gaju

V Vodomčevem gaju je zaživela nova krožna tematska pot z bogatimi naravoslovnimi vsebinami: Pot zelene rege. Umeščena je znotraj Vodomčevega gaja , ki varuje in ohranja različna življenjska okolja, tudi dom zelene rege. Pot v dolžini 900 m tako poveže različne tipe mokrišč, travnike, mejice, gozdni rob, gnezditvene otoke, nekdanji rečni rokav in kulturne površine…