NARAVOSLOVNA UČNA POT

Po sledeh vodomca

nudi nova doživetja in odkriva skrite poti za ohranitev narave in njenih prebivalcev.

Pot vodi ljubitelje narave in pohodništva od vasi Cerovo, proti Vodomčevemu gaju, skozi gozdni rob, mimo mokrotnih travnikov, do zaselka Podlom in izvira Podlomščice. Tam je po Pripovedki o Podlomarjih dežela Podlomarjev. Od tu naprej se pot dviguje po kraškem gozdnem terenu do Županove jame. Nadaljuje se v smeri enega redkih, ohranjenih protiturških taborov, Tabora Cerovo. Od tam se spusti nazaj proti vasi Cerovo.

Celotna trasa krožne učne poti je dolga 5,2 km, lahko pa prehodite tudi krajši krog, tako da se v Podlomu odpravite po poti, ki pelje na Cerovo. Pot je opremljena z usmerjevalnimi tablami, ter tremi informacijskimi tablami, na katerih je predstavljena panoramska karta območja. Prva informacijska tabla je postavljena v vaškem jedru na Cerovem.

Novost in posebna zanimivost so informativne table s panoramsko karto. Izdelane so tako, da si obiskovalec s pomočjo spletne aplikacije, na telefonu ali tablici, ogleda celotno učno pot na sodoben, interaktvni način. Z možnostjo uporabe spletne aplikacije so izdelane tudi zgibane panoramske karte naravoslovne učne poti Po sledeh vodomca.

Ob poti se obiskovalec lahko ustavi ob 22-tih tablah s poučno vsebino. Ena od posebnosti učne poti sta tabli, ki poleg slik in kratkih opisov tukaj živečih ptic, omogočata poslušanje oglašanja posamezne ptice.

Na območju učne poti so v sodelovanju z ornitologi postavljene gnezdilnic za plavčka, plezalčka, veliko in čopasto sinico ter druge gozdne ptice. Posebne, velike gnezdilnice so postavljene tudi za sovo kozačo, pegasto in lesno sovo. V okolici Županove jame in Tabora Cerovo so postavljena gnezdišča za netopirje.

Namen in ključni cilj projekta razširitve naravoslovne učne poti, ki ima svoj uspešni začetek v Logu pod vasjo Cerovo, je osveščanje in izobraževanje ljudi vseh starosti, v smeri ohranjanja in pomena biotske raznovrstnosti ter odnosa človeka do narave.

V sklopu učne poti potekajo različne delavnice, seminarji in vodeni ogledi, s katerimi se krepi spoštovanje in zdrav odnos do narave.

Gozdovi so pljuča našega planeta in raznovrstnost živih bitij v tem okolju zagotavlja celovito delovanje ekosistema, katerega del smo tudi ljudje.

Dobrodosli v objemu gozda in narocje travnikov!