Pri projektu razširitve učne poti Po sledeh vodomca so sodelovali tudi partnerji in strokovni sodelavci. Podprt je bil s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in izveden s pomočjo sponzorjev, botrov in prostovoljnega dela članov TD Cer Cerovo.

Botri

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020