TABOR CEROVO

Tabor Cerovo je eden redkih protiturških taborov na Slovenskem, ki se je ohranil do današnjih dni. Zgrajen je bil konec 15. stoletja, na razgledni vzpetini, v neposredni bližini Županove jame. Po svoji velikosti spada med manjše tabore. Cerkvica, posvečena sv. Nikolaju, je nastala okoli 13. stoletja, najverjetneje na ostankih starejše naselbine. V začetku 16. stoletja so kmetje za zaščito pred turškimi vpadi okoli nje zgradili obzidje. Poleg varovanja življenj je tabor služil tudi za shrambo živeža ter drugih dragocenosti kmetov.

Dostop v notranjost taborskega obzidja je bil mogoč samo preko lesenega dvižnega mostu. Obzidje sestavljajo trije obrambni stolpi, ki so omogočali boljši pregled nad okolico. Številne strelne line, razporejene v dveh nadstropjih, so imele predvsem obrambno funkcijo in so bile namenjene uporabi samostrelov.

Cerkev Sv. Nikolaja je zgrajena na ostankih prazgodovinskega naselja. V pisnih virih je bila prvič omenjena leta 1526, vendar njena romanska zasnova daje slutiti, da je bila zgrajena že v 13. stoletju. Današnjo obliko je dobila leta 1702. Notranjost cerkvice Sv. Nikolaja krasijo freske iz začetka 16. stoletja. Posebna zanimivost je poslikana slavoločna stena s prizorom daritve Kajna in Abela.

Po adaptaciji, leta 1999 je Tabor Cerovo postal eden najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov v Sloveniji.

besedilo: Uroš Perme po različnih virih

Tabor Cerovo z protiturškim obzidjem (15.st) in cerkvijo Sv. Nikolaja (13.st).
Foto: Peter Zakrajšek

Dvovišinsko obzidje s številnimi strelnimi linami in tremi stolpi predstavlja kmečko arhitekturo najvišjega nivoja.
Foto: Uroš Perme

Slavoločna stena v cerkvi Sv. Nikolaja s freskami, ki so bile narejene v 16.st.
Foto: Uroš Perme

Predstavitveni video