VODOMČEV GAJ

Če se s Cerovega spustite po trasi evropske pešpoti E6 proti Spodnji Slivnici in Grosuplju, vas pot pripelje mimo pašnikov in travnikov, skozi gozd do brežine. Od tu se odpira čudoviti razgled na travnike, ribnika ter na vzpetino, kjer je bližnja vas Spodnja Slivnica.

V tem delu je urejena del naravoslovne učne poti, ki je namenjen vodenim skupinam obiskovalcev. Območje je zaprto, saj je le tako možno zagotoviti mir in varnost tukaj živečim pticam in drugim živalim, ki so si v zavetju mejice in trstja našle svoj dom.

Vodomčev gaj s svojo ureditvijo predstavlja primer dobro vzpostavljenega odnosa med sodobnim človekom in naravo, ki jo je potrebno ohranjati in njeno zanimivo življenje približati ljudem.

Ob ribnikih je urejena ornitološko – botanična krožna učna pot »Po sledeh vodomca«. Ob njej so postavljene tri večje opazovalnice za ptice, iz katerih je mogoče v miru opazovati in fotografirati ptice, spremljati igro kačjih pastirjev v mokrišču ali pa le prisluhniti žabjemu regljanju in čudovitim zvokom narave.

Mejica ob učni poti in nasad na otoku sta zasajena z različnimi vrstami grmovnic. To okolje predstavlja zavetje in hrano mnogim pticam, ki živijo ob gozdu, na travniku in ob vodi. Nad sadovnjakom in zeliščnim vrtom, v katerem uspevajo različne medovite rastline, stoji čebelnjak.

Vodomčev gaj se nahaja na čudovitem stiku gozda in travnikov, tik ob odseku Evropske pešpoti E6 med Grosupljim in Županovo jamo.

Besedilo: Andreja Lotrič po različnih virih

Vodomec si naredi gnezdo na koncu rova, ki ga izkoplje v brežino
Foto: Matej Kovačič

Cvetoči lokvanji od junija do septembra krasijo gladini ribnikov.
Foto: Jože Trobec

Opazovalnica za ptice je postavljena nad gladino ribnika.
Foto: Katarina Podržaj

Nasad sončnic je namenjen paši čebel, jeseni pa so semena hrana pticam.
Foto: Andreja Lotrič

Pogled na učno pot ob ribnikih, z mejicami, mokriščem in opazovalnicami za ptice.
Foto: Brane Petrovič

Čebelnjak, v katerem domuje slovenska vrsta čebele, kranjska sivka.
Foto: Andreja Lotrič

Predstavitveni video