ŽUPANOVA JAMA

Županova jama je podzemni biser slovenskega krasa. V njej najdemo vse vrste podzemeljskih kraških pojavov in oblik: kapnike vseh oblik in barv, prepade, brezna, rove, sigaste ponve s kristalno čisto vodo, pozimi pa še ledene kapnike v Ledenici.

Županova jama je šolski primer kraškega podzemlja. Leta 1926 jo je odkril takratni šentjurski župan Josip Perme. Navdušen nad lepotami podzemeljskega sveta je pričel z urejanjem jame. Leto kasneje je že bila pripravljena za turistične oglede.

Današnji vhod v jamo je skozi dvorano Ledenica, ki je od prvotnega vhoda oddaljena sto metrov. Ledenica je bila okoliškim prebivalcem znana že več stoletij. Leta 1689 jo je opisoval tudi J. V. Valvasor v knjigi Slava vojvodine Kranjske. Domačini so jo uporabljali za skrivališče ob turških vpadih, kasneje pa tudi za shranjevanje ledu in živeža v poletnih mesecih, ko temperatura v spodnjem delu jame doseže le okoli 4 stopinje Celzija.

Jamo sestavlja sedem čudovitih dvoran, katere povezuje 600 metrov urejene poti. V Županovi dvorani je viden prvotni vhod skozi strop. Najlepši kapnik, imenovan »Prestol kralja Matjaža je v Matjaževi dvorani.

Jama nudi tudi življenski prostor različnim vrstam živali in rastlin, ki so se prilagodile na temno in vlažno okolje. Tu živijo jamske kobilice, polži jamničarji, jamski hrošči in več vrst netopirjev.

besedilo: Uroš Perme po različnih virih

V Županovi jami vsako leto prezimuje približno 100 malih podkovnjakov.
Foto: Marjan Trobec

Jamski hrošč drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii), je brez oči in brez pigmenta.
Foto: Nataša Ravbar

Kapnik, imenovan Prestol kralja Matjaža.
Foto: Marjan Trobec

Predstavitveni video